sv

Fysio Annika Rinne

Fysioterapiaa 30 vuoden kokemuksella

Tuki- ja liikuntaelinten vaivojen monipuolinen fysikaalinen hoito

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisimmin kipua aiheuttavia ja eniten työstä poissaoloon johtava tekijä. Tuki-ja liikuntaelimistön hyvä terveys on muun terveyden perusta. Tämä perustuu hermolihasjärjestelmän, eli luuston, lihasten, ja nivelten sekä liikkeiden säätelystä vastaavan hermoston häiriöttömään toimintaan. Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan häiriöt ilmenevät kehosi oireina ja ongelmina. Oireet syntyvät usein ajan myötä ja ilmenevät aluksi epämukavuutena ja rasittuneisuutena sekä myöhemmin kipuna. Hoidan tuki- ja liikuntaelimistöä fysioterapian ja kuntoutuksen avulla tuloksellisesti ja tehokkaasti.

Sydäntoipilaiden kuntoutus

Ohjaan sydänkuntoutusryhmiä yhdistyksessä Helsingin Sydänkuntoutus ry, joka on Suomen Sydänliiton alainen yhdistys. Ryhmissä on henkilöitä joilla on monenlaisia verenkiertoon ja sydämen toimintaan liittyviä ongelmia. Tavoitteena on että sydäntoipilaat voivat elää turvallista ja aktivista elämää ja kohentaa kuntoaan myös tulevaisuutta varten. Kuntoutukseen kuuluu salivoimistelu, hengitysharjoitukset, rentoutumisharjoitukset, kuntosaliharjoittelu, allasvoimistelu. Ryhmissä tieto sairauksien hoidosta, kotiharjoitteista, lääkityksen vaikutuksista ja terveellisistä ravintotottumuksista vaihtuu luontevasti.

Pidän myös Teams-jumppaa tiistaisin etänä klo 11-12. Kaikki ovat tervetulleita mukaan ilmaiseksi.

Ilmoittautumiset minulle puhelimitse tai sähköpostilla.
Helsingin Sydänkuntoutuksen ohjelma löytyy täältä.

Geriatrinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus

Geriatrisen kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa ja ylläpitää vanhuksen korkein mahdollinen toimintataso sairauksista ja vammoista huolimatta ja siten kohentaa hänen omatoimisuuttaan ja elämänlaatuaan. Tarvittaessa teen kuntoutuksen kotikäynteinä, asiakkaan kotona tai palvelutalossa,jolloin harjoittelu on toiminnallista ja kohdistuu asiakkaan sen hetkisiin tarpeisiin ja mahdollisiin vaikeuksiin. Ohjaan myös seniorivoimisteluryhmiä palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa.

Lymfaterapia

Lymfaterapia Lymfaterapian päätehtävä on elvyttää kehon imunestekiertoa ja vähentää turvotus. Turvotuksen vähenemisen myötä kipu lievittyy ja keho rentoutuu. Lymfaterapiaa käytetään mm.

• leikkausten, imusolmukepoistojen ja sädehoidon jälkeen • erilaisten vammojen, kuten palovammojen, murtumien, venähdysten tai arpien hoitoon
• akuutteihin kipuihin, joissa ei ole infektiota (niska-, selkä, jännetulehdukset)
• kroonisten sairauksien, kuten reuma, fibromyalgia, ruusu yms. hoitoon.

Lymfaterapiassa minulla on manuaalisen käsittelyn lisäksi käytössä Lymfa-touch alipainelaite

Akupunktio

Akupunktio stimuloi hermojärjestelmäämme, lihaksiemme, yhdistäviä kudoksiamme sekä verenkiertoamme. Näiden seurauksena sillä on todettu vähentävän kipua, vähentävän tulehduksia, auttavan sydän-, verenkierron, munuaisten sekä vatsalaukun toiminnan säätelyssä.
Perinteisen kiinalaisen teorian mukaan elimistömme säätelee ”qi” niminen energia joka virtaa kehomme meridiaanien muodostamaa verkostoa pitkin. Kun tähän virtaukseen tulee häiriöitä seurauksena on sairauksia ja terveysongelmia. Akupunktiolla pyritään korjaamaan häiriöitä ”qin” virrassa. Hoidon tarkoituksena ei ole ainoastaan poistaa oireita, vaan aktivoida ja tasapainottaa kehon omia luontaisia voimia.

Neurologinen kuntoutus

Neurologista kuntoutusta tarvitaan esim. aivoverenkiertohäiriön, aivovamman tai neurologisen sairauden aiheuttaman vaurion vaikutusten vähentämiseen. Käytännössä keskitytään häiriintyneen toiminnan suoraan ja intensiiviseen harjoittamiseen ja uusien toimintamallien omaksumiseen. Pyritään saavuttamaan korkein mahdollinen toimintataso vammoista huolimatta ja siten kohentaa asiakkaan omatoimisuutta ja elämänlaatua.

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on monikäyttöinen teippausmenetelmä esimerkiksi erlaisten tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisten ongelmien hoidon tai kuntoutuksen osana. Myös erilaiset turvotustilat voivat olla otollisia kinesioteippauskohteita. Kinesioteippaus välittää keholle ja keskushermostolle sensorista informaatiota ihon ja sen alla olevien kudosten kautta. Kinesioteippauksen juuret vievät 1970-luvun Japaniin saakka. Termi kinesioteippaus tulee liiketesteistä (kinesis=liike) joiden pohjalta sovellustekniikat kehitettiin. Kinesioteippaus mahdollistaa nivelessä täyden liikelaajuuden ja se tukee kehon luonnollista paranemisprosessia sensorisen stimulaation kautta.

Physiopilates

Pilates on alunperin Joseph Pilateksen (1880-1967) luoma kehonhallintamenetelmä jonka tavoitteena on kehittää voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Se perustuu kehonkeskustan hallintaan ja vahvistaa kehon syviä lihaksia. Physiopilates on liikuntamuoto jossa Pilates harjoitteluun on yhdistetty fysioterapeuttinen osaaminen. Ohjaan Physiopilatestunteja:

• Tiistaisin 18:30–19:30, Elsebossa, Kylätie 15 C

Uudet jumppaajat ovat tervetulleet! Otathan yhteyttä minuun jos sinulla on kysyttävää tai jos haluat ilmoittautua ryhmiin.

Asahi- health ohjausta

Asahi on monitasoinen terveysliikuntajärjestelmä jossa yhdistyvät sekä itämaisen että länsimaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Liikkeissä koko keho avataan sytemaattisesti niskasta nilkkoihin. Liikkeet ovat pehmeitä ja ne tehdään hengityksen kannattamana. Asahi sopii kaiken ikäisille. Liikkeiden suunnittelussa on otettu huomioon suomalaisten suurimmat terveysongelmat.: selän ja hartiaseudun vaivat, kaatumisesta johtuvat murtumat sekä stressin aiheuttamat psyko-somaattiset ongelmat. Asahi terveysliikunta on tarkoitettu sekä ennaltaehkäiseväksi että jo syntyneitä ongelmia hoitavaksi. Asahi sopii hyvin työpaikka- ja taukoliikunnaksi. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa ohjatuissa ryhmissä mutta toimii myös hyvin päivittäisenä itsehoitomuotona. Teen tarvittaessa räätälöityjä asahin harjoittelutunteja työpaikoille, yrityksille, liikuntapäiville, tai seminaareille.